تأثیر جوهر اکوسالونت بر دستگاه چاپ بنر

جوهر اکوسالونت یکی از جوهرهای محبوب برای کارگاه‌های چاپ بنر محسوب می‌شود و می‌تواند تأثیر مثبتی بر کارایی و کیفیت نهایی دستگاه چاپ بنر داشته باشد. این جوهرها به صورتی عمل می‌کنند که کمترین میزان هدررفت را نشان می‌دهند و به همین دلیل از لحاظ اقتصادی می‌تواند کمک شایانی برای کارگاه باشد. اما تأثیر مستقیمی که این جوهرها بر کارایی دستگاه دارند به دو مورد اصلی برمی گردد.

مورد اول اینکه جوهر اکوسالونت منشأ زیستی دارد و به همین دلیل احتمال حل شدن آن در محلول‌های مختلف وجود دارند و حتی در معرض آفتاب و شرایط محیطی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین لازم است که دستگاه‌هایی که با این جوهرها کار می‌کنند، توانایی قرار دادن یک لایه اضافی بر روی آن را داشته باشند. این لایه اضافی کمک می‌کند که پایداری نوشته‌ها بر روی بنر بیشتر بوده و زمان استفاده از آن افزایش یابد. بنابراین دستگاه چاپ بنر باید قابلیت افزودن این لایه اضافی را داشته باشد.

اما مورد دوم به درصد مواد آلی فرار در جوهر اکوسالونت برمی‌گردد و باعث می‌شود که پایداری آن بسیار بیشتر باشد و کمتر تبخیر شود. معمولاً در جریان برنامه‌های تعمیر و نگهداری به اپراتورهای دستگاههای چاپ بنر توصیه می‌شود که در فواصل زمانی کوتاه نسبت به پاک کردن نازل‌ها و مخزن جوهر اقدام کنند. اما با توجه به اینکه این جوهرها دیرتر خشک می‌شود، اپراتور در مورد خشک شدن آنها نگرانی خاصی نخواهد داشت و در نهایت کار با دستگاه چاپ بنر راحت‌تر خواهد بود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه