در حال نمایش 5 نتیجه

دستگاه اکوسالونت
فروش دستگاه اکوسالونت یکی از پرتکرارترین و به احتمال زیاد پربیننده‌ترین تبلیغات اینترنتی در حوزه چاپ است که در طول روز چندین بار با آن مواجه می‌شویم. اما در کنار این تبلیغات فراوان و رنگارنگ، نکات بسیار مهمی فراموش می‌شود و اغلب فروشندگان این دستگاه‌ها در تبلیغات خود به آنها اشاره نمی‌کنند. در حقیقت کسانی که برای خرید این دستگاه‌ها اقدام می‌کنند بخش اعظمی از سرمایه خود را هزینه می‌کنند و دوست دارند که این هزینه در نهایت برای آنها به یک منبع درآمده پایدار و به رونق کسب و کار آنها نتیجه شود. چیزی که فروشندگان دستگاه به آن فکر می‌کنند، فروش دستگاه اکوسالونت و رونق کسب و کار خود است.
فروش دستگاه اکوسالونت مراحل خاص خود را دارد و هم فروشنده و خریدار باید این مراحل را به شکل درستی انجام دهند تا بتوانند معامله‌ای مناسب و با سود دوطرفه شکل دهند. در این معامله فروشنده علاوه بر تبلیغ محصول خود، باید از دروغ پردازی و اغراق گویی در مورد آن بپرهیزد و اطلاعاتی درست و سنجیده در اختیار خریدار قرار دهد. در طرف مقابل خریدار نیز موظف است کلیه نیازهای خود و همچنین انتظاراتی که از اکوسالونت را دارد بیان کنند و از فروشنده بخواهد که در انتخاب دستگاه به وی کمک کنند. اجرای این مراحل در فرایند فروش دستگاه درصد اطمینان در انجام معامله را بالا برده و رضایت دو طرف را به دنبال خواهد داشت.